Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödemesi Ne Anlama Gelir?

Sosyal kart desen kapatma merkez ödemesi ile ilgili sık yaşanan sorunlar ve ayrıntılar..

Yayınlanma:
Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödemesi Ne Anlama Gelir?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (ASHB), ihtiyacı olanlara verilen Sosyal Kart hakkında merak edilenleri, sık sorulan konuları ve çözüm yollarını derledik. Sosyal Kart kullanan, kullanmayı düşünen, başvuru süreçlerini ve aşamalarını merak eden ve resen kapatmayı düşünen tüm vatandaşlar için hazırladığımız konumuzu dikkatlice okuyup aklınıza gelebilecek sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Resen Ne Demek?

"Resen," Türkçe'de "kendiliğinden," "kendi başına," "istemsiz olarak" gibi anlamlara gelen bir sıfattır. Resen kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar taşıyabilir. Genellikle yasal ve resmi işlemlerde kullanılır. Örneğin:

 • Resen Kabul Edilen Vaka: Bir mahkeme, bir davayı veya bir olayı inceledikten sonra, taraf talebi olmadan, kendi inisiyatifiyle karar veriyorsa bu "resen kabul edilen vaka" olarak adlandırılır. Taraflardan birinin başvurusu olmadan mahkeme davayı ele alır.
 • Resen İnceleme: Bir resmi kurum veya mahkeme, belirli bir durumu araştırmak veya değerlendirmek amacıyla, başvuru olmaksızın kendi girişimleriyle harekete geçebilir. Bu durumda "resen inceleme" yapılmış olur.
 • Resen İşlem: Bir kamu kurumu veya yetkili bir merci, belirli bir konuda gereken işlemleri yapmak için resen karar alabilir. Bu işlem, başvuru olmaksızın gerçekleşir.
 • Resen Zamanaşımı: Bir hukuki hak veya dava için belirli bir süre verilmişse ve bu süre içinde harekete geçilmezse, hak veya dava "resen zamanaşımına uğramış" sayılır, yani otomatik olarak sona erer.
 • Resen Kabul Edilen Delil: Mahkemeler, davacının veya davalının talebi olmaksızın bazı delilleri resen kabul edebilir. Bu, mahkemenin kendi inisiyatifiyle (resen) delil olarak kabul ettiği anlamına gelir.

"Resen" kullanımı, genellikle yasal ve resmi süreçlerle ilişkilendirilen bir terimdir ve kurumların veya mercilerin belirli bir durumu kendi başlarına incelemeleri veya karar vermeleri gerektiğinde kullanılır.

Sosyal Kart Nedir?

Sosyal Kart, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (özellikle ihtiyaç sahibi) vatandaşların, sosyal yardım ve desteklerini daha etkin bir şekilde alabilmelerini sağlamak amacıyla çıkartılan ve geliştirilen bir uygulamadır. Sosyal Kart, yardım ve destek ödemelerinin kişilere daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmak için kullanılan bir kart sistemidir. Ayrıca, Sosyal Kart üzerinden yapılan harcamaların daha şeffaf bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Başta nakit yardımlar olmak üzere, gıda yardımları, eğitim yardımları, sağlık yardımları ve diğer sosyal yardımları içeren bir dizi hizmeti kapsar. Bu kart sayesinde, ihtiyaç sahibi bireyler daha kolay bir şekilde yardım alabilirler.

Sosyal Kart'ın Temel İşlevleri

 • Nakit Yardımlar: Sosyal Kart üzerinden ihtiyaç sahiplerine nakit yardımların yatırılması ve bu paraların ATM'lerden çekilebilmesi.
 • Gıda Yardımları: Belirli ürünlerin satın alınması veya gıda kartlarıyla bu ürünlere erişim.
 • Eğitim Yardımları: Eğitimle ilgili yardımların öğrencilere ve ailelere dağıtılması.
 • Sağlık Yardımları: Sağlık hizmetlerine erişim için ödemelerin bu kart üzerinden yapılması.
 • Diğer Sosyal Yardımlar: Ev eşyaları, giyim yardımları ve acil durum yardımları gibi çeşitli sosyal yardımların Sosyal Kart ile yönetilmesi.

Sosyal Kart, ihtiyaç sahiplerinin kayıt altında olmalarını ve sosyal yardımlardan yararlanabilmelerini kolaylaştırmak için kullanılır. Ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılır, dağıtılır ve yönetilir. İhtiyaç sahipleri, başvurularını yaparak bu kartı alabilirler.

Sosyal Kart Kimlere Verilir?

"Sosyal Kart," genellikle ekonomik olarak yaşam standartlarına bakıldığında dezavantajlı, kısaca ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik, sosyal yardım programı kapsamında verilen bir tür yardım veya destek kartıdır. Sosyal Kart'ın verilme kriterleri ülkeden ülkeye, hükümet politikalarına ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Ancak genel olarak şu gruplara verilebilir:

 • Düşük Gelirli Aileler: Sosyal yardıma ihtiyaç duyan düşük gelirli aileler, Sosyal Kart programlarının hedef kitlesini oluşturabilir. Bu ailelerin geliri, yerel ekonomik koşullara ve yardım programının kurallarına bağlı olarak belirlenir.
 • Engelliler: Fiziksel veya zihinsel engelli bireyler, sosyal yardım programları kapsamında Kartı almaya hak kazanabilirler. Engellilik derecesi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yardım sağlanabilir.
 • Yaşlılar: Emeklilik maaşı veya diğer gelir kaynakları olmayan yaşlı bireyler, sosyal yardım programlarına dahil edilerek bu kart ile desteklenebilirler.
 • İşsizler: İşsizlik nedeniyle geliri olmayan veya çok düşük olan kişilere de verilebilir. Bu, iş arama sürecindeki kişilere geçici destek sağlamak amacıyla yapılır.
 • Evsizler: Evsiz olan bireyler veya aileler, sosyal destek programı kapsamında; barınma, gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişim konusunda bu şekilde desteklenirler.
 • Diğer Dezavantajlı Gruplar: Toplumun ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre farklı gruplar (örneğin; gençler, çocuklar, göçmenler veya kriz döneminde olanlar gibi), çeşitli dezavantajlı gruplar Sosyal Kart programlarının hedef kitlesini oluşturur.

Sosyal Kart'ın kimlere verileceği, sosyal yardım politikalarına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kart başvurusu yapmak veya bu programa dahil olmak isteyen kişiler, resmi kurumlardan rehberlik ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almalıdır.

Sosyal Kart Nasıl Alınır?

Sosyal Kart ödemesi şu şekilde alınır:

 • Başvuru Yapın: İlk adım, Sosyal Kart için başvuruda bulunmaktır. Başvurunuzu yapmak için yerel ASHB'den bilgi almanız gerekmektedir.
 • Belgeleri Hazırlayın: Başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlamanız gerekebilir. Genellikle kimlik belgesi, gelir durumu belgesi, ikametgah belgesi gibi dokümanlar istenir. Başvurunuzun işlenmesi için bu belgeleri eksiksiz olarak sunmanız önemlidir.
 • Başvurunuz İncelenir: Başvurunuz incelenecek ve başvurunuzun uygunluğu değerlendirilecektir. Başvurunuz kabul edilirse, Sosyal Kart programından faydalanmaya hak kazanırsınız.
 • Ödeme Alın: Başvurunuz onaylandıktan sonra, Sosyal Kart ödemenizi alabilirsiniz. Ödeme yöntemi ve periyodu değişkenlik gösterebilir. Nakit olarak, banka havalesi veya özel bir kart aracılığıyla ödeme yapılabilir.
 • Düzenli Takip Edin: Eğer, Sosyal Kart ödeme düzenli olarak veriliyorsa, ödeme tarihlerini ve gereksinimleri takip etmekte önemlidir. Gerektiğinde gerekli belgeleri güncellemeyi unutmayın.

Sosyal Kart İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Sosyal Kart başvurusu yaparken genellikle aşağıdaki belgeler talep edilir. Ancak, yerel yönetimler ve kurumlar arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili kurumun gereksinimlerini doğrulamak önemlidir:

 • Kimlik Belgesi: Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini doğrulayan resmi bir kimlik belgesi gereklidir. Genellikle nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi kabul edilir.
 • Gelir Durumu Belgesi: Başvuranın veya ailesinin gelir durumunu gösteren belgeler sunmanız gerekebilir. Bu belge, gelir vergisi beyannamesi, maaş bordrosu, işsizlik maaşı belgesi veya diğer gelir kaynaklarına dair belgeler olabilir.
 • İkametgah Belgesi: Başvuranın ikamet ettiği yeri kanıtlayan bir ikametgah belgesi sunmanız gerekebilir. Bu belge genellikle yerel yönetimlerden veya nüfus müdürlüklerinden alınır.
 • Aile Bilgileri: Başvuranın ailesi hakkında bilgiler içeren bir form doldurmanız gerekebilir. Aile üyelerinin kimlik bilgileri, yaşları, eğitim durumları gibi bilgileri içerebilir.
 • Özürlülük Raporu (Eğer Var İse): Başvuranın veya ailesinin özürlü bir üyeye sahipse, özürlülük durumunu belgeleyen bir rapor sunmanız gerekebilir.
 • Öğrenci Belgesi (Eğer Var İse): Başvuranın eğitim gören çocukları varsa, öğrenci olduklarını belgeleyen öğrenci belgeleri gerekebilir.

Sosyal Kart Ödeme Ne Kadar Süreyle Verilir?

Sosyal Kart ödemesi, ülkenin sosyal yardım politikalarına ve programına bağlı olarak farklı sürelerde verilebilir. Sosyal Kart ödemelerinin süresi, kişinin ihtiyaç durumuna, yardım programının amacına ve politikalarına, yerel yasal düzenlemelere ve hükümet politikalarına göre değişebilir. Bu nedenle Sosyal Kart ödemesinin ne kadar süreyle verildiği, ülkeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı ülkelerde Sosyal Kart ödemeleri geçici bir süre için verilir ve kişinin acil ihtiyaçları karşılandıktan sonra sona erer. Diğer ülkelerde ise bu tür ödemeler daha uzun vadeli olabilir ve kişinin sürekli olarak sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda devam edebilir. Sosyal Kart ödemesinin süresi hakkında kesin bilgiyi, kişinin başvurduğu sosyal yardım programının kurallarına ve yerel yetkililere danışarak öğrenmek en iyisi olacaktır. Ödemesi alan kişiler, düzenli olarak yardımın devam edip etmeyeceğini veya süresinin uzatılıp uzatılmayacağını bu kaynaklardan öğrenebilirler.

Sosyal Kart Nasıl Kullanılır?

Sosyal Kart ödemesini kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Kartı Alın: Sosyal Kart ödemenizi aldığınızda, genellikle size fiziksel bir kart verilir. Bu kart, ödemenizi kullanmanız için gereklidir.
 • Kartı Aktive Edin: Aldığınız kartı aktive etmek için, kartın üzerindeki talimatları takip edin veya size verilen yönergeleri izleyin. Aktivasyon işlemi, kartın kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Alışveriş Yapın: Aktive edilmiş Sosyal Kart ile alışveriş yapabilirsiniz. Kartınızın kullanılabilir olduğu yerleri ve sınırlamaları belirleyen talimatları kontrol edin. Genellikle bu kart, temel ihtiyaçları karşılamak için marketlerde, süpermarketlerde veya belirli mağazalarda kullanılabilir.
 • Limitleri Kontrol Edin: Sosyal Kart genellikle belirli bir bakiye veya limit ile verilir. Kartınızı kullanırken bu limitleri aşmamaya dikkat edin. Ayrıca, kartın belirli bir süre içinde kullanılması gerekebilir, bu yüzden kullanım süresini takip edin.
 • Kartı Güvende Tutun: Kartınızı kaybetmemeye veya çalmamaya dikkat edin. Kayıp veya çalıntı durumunda hemen ilgili mercilere bildirin.
 • Sorularınızı Sorun: Eğer Sosyal Kart ödemesi veya kart kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, yardım almak için ilgili yerel yetkililere başvurun. Sorularınıza yanıt almak veya problemlerinizi çözmek için onların yardımına başvurabilirsiniz.

Sosyal Kart ödemesi, genellikle ihtiyaç sahiplerine temel gıda ve malzeme alışverişi yapma imkanı sunar. Bu kartı dikkatli bir şekilde kullanarak, aile veya kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sosyal Kart, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bir karttır. Bu kart ile vatandaşlar, gıda, giyim, yakacak, eğitim ve sağlık gibi konularda ihtiyaç duydukları yardımları alabilirler.

Sosyal Kart Hangi Durumlarda Kesilir?

Sosyal kart, belirli şartlara göre SGK tarafından resen kapatılabilir. Bu şartlar arasında şunlar yer alır:

 1. Vatandaşın vefatı
 2. Vatandaşın sosyal güvenlik kurumuna bağlı bir işte çalışmaya başlaması
 3. Emekli olma durumu
 4. Vatandaşın gelirinin asgari ücretin üç katını aşması
 5. Yurt dışına yerleşme
 6. Vatandaşın yurt dışına çıkış yapması
 7. Askerlik hizmetinin tamamlanması

Sosyal kartın resen kapatılması durumunda, karta yüklenen bakiye, vatandaşa SGK tarafından otomatik olarak ödenir. Yani ödeme için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok.

Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödeme Ne Demek?

Yukarıda saydığımız nedenler gibi bazı sebeplerle ödemelerin kesilmesi, hak sahipliğinin düşmesi sonucu sosyal yardım programından çıkılma durumu söz konusu olmaktadır. Bu sosyal güvencenin sonlandırılması sebebiyle Sosyal KArt bloke edilir ve kapatılır. Akabinde son olarak "Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödeme" diye tabir edilen durum ortaya çıkar. Hemen ardından SGK tarafından son bir ödeme daha yatırılır. Buna Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödeme denir.

Sosyal Kart Resen Kapatma Merkez Ödemesi ne kadar sürede yatar?

Kartın kapatılmasının üzerinden (genelde) 2 hafta ile 1 ay geçmesinin ardından (hak sahibi kimse onun hesabına) SGK tarafından otomatik olarak biriken para yatar. Sosyal kartın resen kapatılması durumunda ödenen tutar, karta yüklenen bakiyenin tamamıdır. Bu tutar, vatandaşa nakit olarak veya banka hesabına yatırılarak ödenebilir. Sosyal kartın resen kapatılması durumunda, vatandaşa bir ödeme belgesi verilir. Bu belgede, ödemenin tutarı, ödeme tarihi ve ödeme şekli yer alır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri paylaştık. Aklınıza takılan başka sorularınız varsa veya resmi ağızdan duymak istediğiniz bilgiler için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya bağlı olduğunuz SGK şubesinin il veya ilçe müdürlüklerine bizzat giderek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili Haberler
Yorum Yapmak İçin Tıklayınız16
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.