İnternet Kullanım Oranı İle Ülke Zenginliği Paralel

İnternet Kullanım Oranı İle Ülke Zenginliği Paralel

İnternet, çağımız dijital yaşamının tam olarak merkezinde. Günün her anında ulaşılan, global ölçekli ve uçsuz bucaksız bir kavram. Sosyal medyadan haber kaynaklarına, kişisel blog’lardan oyun gibi eğlence kanallarına kadar her kesime uygun bir platform aynı zamanda ve bu yönüyle de sürekli gelişiyor, her geçen saniye daha fazla insanla tanışıyor, kaynaşıyor.

Bununla birlikte ülkelerin zamana karşı tepkileri de internet kullanımı etkiliyor. Örneğin zengin insanların yoğun olarak yaşadığı bir ülkede internete daha fazla bağlanılıyor. Peki ülkelerin zenginliği ya da fakirliği ile internet kullanım oranları arasındaki paralellik tam olarak nasıl? İşte bu konumuzda Türkiye’de ilk kez bu soruya yanıt arayacağız.

Konunun kapsamı ise tüm dünya değil, Türkiye’nin yakın çevresini, Asya temelinde karşılayan Orta Doğu. Ele alınan ülkeler ise Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Gazze Bölgesi.

Orta Doğu ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin zenginliğini duymayan yoktur. Petrol zengini ülkenin sokaklarında birkaç dakika geçirerek hayatınız boyunca görmediğiniz spor otomobillerle karşılaşabilirsiniz örneğin. Ülkenin internet kullanım oranı da gayet yüksek. Ülke popülasyonunun yaklaşık yüzde 80’inde internetin kullanımda olduğu görülüyor.

Orta Doğu ülkelerinde internet kullanım oranı ve ülke zenginliği arasındaki paralellik dikkat çekici

Dolar milyarderlerinin ülkesi Katar ise Orta Doğu ülkeleri içinde internet kullanımı en yüksek ülke. 2013 verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 86’sı internet kullanıyor. Bu oranın günümüzde yüzde 90’ı geçtiğine kesin gözüyle bakılıyor.

Orta Doğu ülkeleri arasında zenginliği ile ön planda olan ülkelerden bir diğeri de Bahreyn. Ülkede internete bağlı kişilerin nüfusa oranı 2012 sonu itibarıyla yüzde 77. Oranın günümüzde yüzde 90 hattına yakın olduğu düşünülüyor.

Egzotik kültürü ve zengin yaşam biçimleri ile bölgenin en zengin ülkeleri arasındaki Umman’da da internet, zenginlikle paralel görünüyor. Burada oran yüzde 70. İnternet kullanım oranı bir hayli iyi. Irak’ın güneyinde yer alan ve petrol zengini olması ile tanınan küçük ülke Kuveyt’te de tablo değişmiyor. Yüzde 80 civarında bir internet kullanımı oranı söz konusu.

Sorunlu ve sevilmeyen bir bölge ülkesi olmasının yanında önemli bir varlıklı kesime ev sahipliği yapan İsrail’de de oran yüzde 70. Peki bölgedeki nispeten fakir ya da orta zenginlikteki ülkelerde durum nasıl?

Filistin’de yüzde 60’lık oran dikkate değer. Lübnan’da yüzde 55 ve İran’da yüzde 60 civarındaki oranlar da mevcut ekonomik yapı ile örtüşür düzeyde. Daha aşağıdaki oranlar ise deyim yerindeyse ülke zenginliği ile paralel sonuçları bizlere sunuyor.

Örneğin Yemen’de internet kullanım oranı yalnızca yüzde 20, Suriye’de yüzde 35, Ürdün’de yüzde 40, Irak’ta ise sadece yüzde 15. Tüm Orta Doğu için ise söz konusu oran yüzde 50 civarında. İnternet kullanım oranı ve zenginlik arasındaki bağlantıyı açıkça gözler önüne serer cinste.

YORUM

Yorumlar 0